سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 637


راهنما
دعوت دوستان

سوال 637 | ۰۲ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و جذر
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

24

تعداد شرکت کنندگان

18

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:27

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل  برابر است با:
 

پاسخ

  

3برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:21
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفاطمه قربانی

فاطمه قربانی

نفر 2 با 0:0:21
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 3 با 0:0:21
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 4 با 0:0:21
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 5 با 0:0:21
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 6 با 0:0:21
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 7 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 8 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 9 با 0:0:21
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 10 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 11 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعارفه چشمی

عارفه چشمی

نفر 12 با 0:0:22
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 13 با 0:0:22
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 14 با 0:0:26
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 15 با 0:0:39
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه شاهسون قره غونی

ریحانه شاهسون قره غونی

نفر 16 با 0:0:43
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهالهام گلی باغسنگانی

الهام گلی باغسنگانی

نفر 17 با 0:0:49
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:49
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 18 با 0:0:49
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
فاطمه قربانی  فاطمه قربانی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

سلام ممنونم پرگاس جون 🌹

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹❤️

ارسال دیدگاه