سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 637


راهنما
دعوت دوستان

سوال 637 | ۰۲ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دامنه و برد توابع
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  و  ، مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

5
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:25
97 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 2 با 0:0:44
2 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 3 با 0:0:44
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 4 با 0:0:45
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 5 با 0:0:46
4 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 6 با 0:0:48
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 7 با 0:0:51
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 8 با 0:0:52
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 9 با 0:0:54
3 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه