سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 643


راهنما
دعوت دوستان

سوال 643 | ۰۸ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


معادلۀ  چند جواب دارد؟ 
 

پاسخ

  

1
پس فقط پاسخ  را داریم.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:40
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 2 با 0:0:43
7 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 3 با 0:0:46
8 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 4 با 0:0:47
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 5 با 0:0:49
8 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 6 با 0:0:49
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 7 با 0:0:52
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 8 با 0:0:53
7 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه