سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 645


راهنما
دعوت دوستان

سوال 645 | ۱۰ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


از معادله ی  ، چند مقدار برای x به دست می آید؟
 

پاسخ

  

1

 
 
اگر  باشد، مخرج عبارت  برابر با 0 می شود، پس این پاسخ قابل قبول نیست. اما اگر  باشد، هیچ مخرجی 0 نمی شود، پس این پاسخ قابل قبول است.

برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 1 با 0:0:46
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 2 با 0:0:47
13 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 3 با 0:0:48
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 4 با 0:0:50
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 5 با 0:0:50
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 6 با 0:0:55
1 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 7 با 0:0:57
2 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 8 با 0:0:59
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه