سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 655


راهنما
دعوت دوستان

سوال 655 | ۲۰ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی حسابی مجموع جملات ششم تا هشتم برابر 7 است. حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

49/3

اول مجموع جملات ششم تا هشتم:          
حالا به خواسته سؤال دقت کنید:


پس جواب می شود:                                                                                                        

برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 1 با 0:0:44
4 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 2 با 0:0:48
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 3 با 0:0:48
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 4 با 0:0:48
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 5 با 0:0:48
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 6 با 0:0:49
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 7 با 0:0:50
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 8 با 0:0:51
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 9 با 0:1:15
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه