سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 656


راهنما
دعوت دوستان

سوال 656 | ۲۱ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای یک مقدار ، به ترتیب سه جمله‌ی اول دنباله‌ی هندسی مثبت هستند. جمله‌ی بعدی این دنباله کدام است؟
 

پاسخ

  

2/3برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 1 با 0:0:49
8 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 2 با 0:0:50
13 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 3 با 0:0:51
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 4 با 0:0:55
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 5 با 0:0:57
7 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه