سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 654


راهنما
دعوت دوستان

سوال 654 | ۱۹ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

18

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:34

میانگین زمان پاسخ دهی


ساختمانی از 10 طبقه روی همکف و 4 طبقه زیر همکف تشکیل شده است. سپهر در طبقه‌ی 3- است. او ابتدا 4 طبقه بالا می‌رود. سپس 3 طبقه پایین می‌آید و از آن‌جا 5 طبقه بالا می‌رود. او هم اکنون در کدام طبقه است؟

پاسخ

  

3برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 1 با 0:0:21
8 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
8 بار نفر اول
110 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهملیكا حسنی

ملیكا حسنی

نفر 3 با 0:0:21
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 4 با 0:0:21
21 بار نفر اول
142 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 5 با 0:0:25
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا ذوقی

زهرا ذوقی

نفر 6 با 0:0:26
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهاسماء رفتار

اسماء رفتار

نفر 7 با 0:0:31
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهحدیث احمدی

حدیث احمدی

نفر 8 با 0:0:33
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 9 با 0:0:34
69 بار نفر اول
238 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهریحانه سهمی حصاری

ریحانه سهمی حصاری

نفر 10 با 0:0:38
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقههستی مظلوم مؤخر

هستی مظلوم مؤخر

نفر 11 با 0:0:39
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهعارفه چشمی

عارفه چشمی

نفر 12 با 0:0:40
1 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 13 با 0:0:41
1 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفاطمه مدیری

فاطمه مدیری

نفر 14 با 0:0:43
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 15 با 0:0:50
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:49
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 16 با 0:0:54
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:28
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 17 با 0:0:59
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 18 با 0:1:0
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
كوثر لائی قلعه نوئی  كوثر لائی قلعه نوئی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

من جوابم شد _7 اما هرچی میزدم منفی نمیزد فقط میزد 7 باید چیکار کرد؟
میشه برای من قبول کنید ممنون میشم🙏🏻🙏🏻.

تیم پشتیبانی پرگاس

از علامت - برای منفی استفاده کنید.

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

منم ۳ زدم چرا درست نگرفتید

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

ریحانه سهمی حصاری  ریحانه سهمی حصاری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

من جواب رو درست زدم ریحانه سهمی
اما اسم منو نزده من زده بودم +۳

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام . جواب من هم ۳ بود . چرا اسمم نیست.😔

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

مهسا ارژنگی  مهسا ارژنگی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

روی طبقه مثبت سه

تیم پشتیبانی پرگاس

زمان شرکت در مسابقه تموم شده عزیزم.

ارسال دیدگاه