سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 655


راهنما
دعوت دوستان

سوال 655 | ۲۰ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

25

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

17

تعداد نادرست

0:0:32

میانگین زمان پاسخ دهی


نقطه‌ی  را روی محور اعداد صحیح در نقطه‌ی 7- قرار می‌دهیم. اگر آن را چهار بار متوالی توسط بردار 11+ و سپس سه بار متوالی توسط بردار 17- انتقال دهیم تا به نقطه‌ی  برسیم، نقطه‌ی  چه عددی را روی محور نمایش می‌دهد؟

پاسخ

  

-14برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 3 با 0:0:22
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 4 با 0:0:35
11 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 5 با 0:0:40
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 6 با 0:0:51
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 7 با 0:0:59
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 8 با 0:1:0
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
صبا زارعی  صبا زارعی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

😔 😔 😔 😔

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۱۴-

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام من موقع تایپ منفی زدم اما فکر کنم نخورده
میشه قبول کنید؟

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

ارسال دیدگاه