سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 659


راهنما
دعوت دوستان

سوال 659 | ۲۴ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

26

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

13

تعداد نادرست

0:0:26

میانگین زمان پاسخ دهی


 مجموع دو زاویه 100 درجه شده‌است. مجموع متمم‌های آن‌ها کدام است؟
 

پاسخ

  

80

80 درجه می شود.

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 1 با 0:0:21
11 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
117 بار نفر اول
341 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 4 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 5 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههستی مظلوم مؤخر

هستی مظلوم مؤخر

نفر 6 با 0:0:21
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهدرسا کفایتی

درسا کفایتی

نفر 7 با 0:0:27
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 8 با 0:0:37
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 9 با 0:0:44
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 10 با 0:0:45
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهعارفه چشمی

عارفه چشمی

نفر 11 با 0:0:46
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 12 با 0:0:55
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 13 با 0:1:0
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه