سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 660


راهنما
دعوت دوستان

سوال 660 | ۲۵ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

26

تعداد شرکت کنندگان

15

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


  نیمسازهای دو زاویه‌ ی مجاور و متمم را رسم می‌کنیم. زاویه‌ ی بین آنها چند درجه است؟
 

پاسخ

  

45

   


برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
147 بار نفر اول
386 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:21
30 بار نفر اول
194 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 3 با 0:0:21
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 4 با 0:0:21
13 بار نفر اول
143 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

نفر 5 با 0:0:22
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 6 با 0:0:24
11 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 7 با 0:0:28
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهزهرا ذوقی

زهرا ذوقی

نفر 8 با 0:0:28
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 9 با 0:0:30
17 بار نفر اول
132 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعارفه چشمی

عارفه چشمی

نفر 10 با 0:0:40
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقههستی مظلوم مؤخر

هستی مظلوم مؤخر

نفر 11 با 0:0:45
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 12 با 0:0:48
50 بار نفر اول
212 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 13 با 0:0:49
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفاطمه سبزه بان

فاطمه سبزه بان

نفر 14 با 0:0:56
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:56
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 15 با 0:1:0
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه