سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 660


راهنما
دعوت دوستان

سوال 660 | ۲۵ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


کار روزانۀ یک فروشنده با دستمزد ساعتی 9000 ریال از ساعت 7 صبح و کار یک حسابدار با دستمزد ساعتی 15000 ریال از ساعت 9 صبح شروع می‌شود. بعد از چند ساعت، از شروع کار حسابدار دستمزد ساعات کار آن دو با هم برابر می‌گردد؟
 

پاسخ

  

3

اگر زمان را h فرض کنیم (با مبدأ زمانی 9 صبح)، داریم: 

برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 1 با 0:0:42
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 2 با 0:0:42
7 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 3 با 0:0:44
7 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 4 با 0:0:46
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 5 با 0:0:46
6 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 6 با 0:0:48
7 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 7 با 0:0:50
9 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 8 با 0:0:51
12 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 9 با 0:0:52
8 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 10 با 0:0:53
8 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 11 با 0:0:53
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 12 با 0:0:54
2 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 13 با 0:0:56
16 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه