سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 663


راهنما
دعوت دوستان

سوال 663 | ۲۸ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


برای تابع  ، k چه عددی باشد، تا  شود؟
 

پاسخ

  

3

 

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 2 با 0:0:42
5 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 3 با 0:0:42
13 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 4 با 0:0:45
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 5 با 0:0:47
4 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 6 با 0:0:49
2 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 7 با 0:0:52
8 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه