سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 666


راهنما
دعوت دوستان

سوال 666 | ۰۱ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

22

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:1:14

میانگین زمان پاسخ دهی


کلاه فروشی در یک روز حراجی، کلاه‌های 12000 تومانی را صبح فروخت و در مجموع 720000 تومان فروش کرد. بعد از ظهر، قیمت کلاه‌های باقی‌مانده را به 9000 تومان کاهش داد و 2 برابر صبح کلاه فروخت. درآمد کلاه فروش در آن روز چند تومان بوده است؟  
 

پاسخ

  

1800000برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 1 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 2 با 0:0:21
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:23
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 4 با 0:0:39
11 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 5 با 0:1:37
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 6 با 0:1:39
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

نفر 7 با 0:1:41
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 8 با 0:2:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

2160000

تیم پشتیبانی پرگاس

باید در زمان مقرر و در کادر مربوط به مسابقه ارسال کنید.

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

اشتباه تایپی کردم جواب میشه
۲۱۶۰۰۰۰

تیم پشتیبانی پرگاس

متاسفانه درست نیست‌

ارسال دیدگاه