سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 667


راهنما
دعوت دوستان

سوال 667 | ۰۲ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

22

تعداد شرکت کنندگان

16

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:1:6

میانگین زمان پاسخ دهی


رویا برای خرید 3 مداد و 2 کتاب، یک اسکناس 10000 تومانی به فروشنده داد و 100 تومان پس گرفت. اگر قیمت هر مداد 300 تومان باشد، قیمت هر کتاب چند تومان است؟

پاسخ

  

4500

ابتدا پولی که رویا بابت خرید 3 مداد خرج کرده است را حساب می‌کنیم.    
حالا قیمت هر کتاب را با حرف x نمایش می‌دهیم.                                   
برای به دست آوردن   باید 900 را با 100 جمع کرده و از 10000 کم کنیم.

می دانیم قیمت 2 کتاب 9000 شده است. بنابراین با تقسیم 9000 بر 2، قیمت یک جلد کتاب به دست می‌آید.


برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 4 با 0:0:33
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 5 با 0:0:34
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 6 با 0:0:35
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 7 با 0:0:37
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحمد نوری

محمد نوری

نفر 8 با 0:0:46
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

نفر 9 با 0:0:57
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 10 با 0:1:12
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 11 با 0:1:28
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهتینا فرهمندی پور

تینا فرهمندی پور

نفر 12 با 0:1:30
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
برنده مسابقههستی مظلوم مؤخر

هستی مظلوم مؤخر

نفر 13 با 0:1:31
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 14 با 0:1:34
5 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنرگس زراعت دوست كوهی

نرگس زراعت دوست كوهی

نفر 15 با 0:1:57
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 16 با 0:2:0
2 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه