سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 668


راهنما
دعوت دوستان

سوال 668 | ۰۳ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

21

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:52

میانگین زمان پاسخ دهی


مانی با پولی که دارد، اگر تعدادی خودکار 340 تومانی بخرد، 300 تومان برایش می‌ماند و اگر به همان تعداد، خودکار 420 تومانی بخرد، 100 تومان بدهکار می‌شود. مانی چند خودکار می‌خواهد بخرد؟

پاسخ

  

5

 تعداد خودکارها را با حرف x نمایش می‌دهیم.
اگر خودکار 340 تومانی بخرد، 300 تومان برایش می‌ماند.                                      
اگر خودکار 420 تومانی بخرد، 100 تومان بدهکار می‌شود.               
در این مرحله دو عبارتی را که ساخته‌ایم مساوی هم قرار می‌دهیم.

با قرار دادن اعداد گزینه‌ها می‌توانیم با پاسخ صحیح برسیم. 
اگر عدد 5 را به جای x قرار دهیم، دو طرف تساوی اعداد یکسانی به دست می‌آید.

تا چند ماه دیگر، این سوال و سوالات بخش (روش‌های نمادین) را می‌توانید به کمک معادله و به راحتی حل کنید.

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:21
21 بار نفر اول
142 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 2 با 0:0:21
8 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:24
8 بار نفر اول
110 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 4 با 0:0:39
2 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

نفر 5 با 0:0:52
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:52
برنده مسابقهاسماء رفتار

اسماء رفتار

نفر 6 با 0:1:8
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهحدیثه میرزائی

حدیثه میرزائی

نفر 7 با 0:1:8
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 8 با 0:1:9
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 9 با 0:1:57
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
سحر صفائی  سحر صفائی
پاسخ
4 روز پیش
0 0

😉

تیم پشتیبانی پرگاس

😉

ارسال دیدگاه