سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 669


راهنما
دعوت دوستان

سوال 669 | ۰۴ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

16

تعداد نادرست

0:0:54

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک کلاس 100 نفره، 40% پسران نمره‌ی A گرفتند و 50% دختران نمره A کسب کردند. تعداد پسرانی که A گرفتند 4 تا بیشتر از تعداد دخترانی بود که A گرفتند. تعداد پسرها در‌این کلاس چند نفر است؟ 

پاسخ

  

60

                                                             

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 1 با 0:0:21
11 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 4 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 5 با 0:0:21
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 6 با 0:0:49
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 7 با 0:0:50
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 8 با 0:1:14
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه مشکانی

مهدیه مشکانی

نفر 9 با 0:1:20
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:1:20
برنده مسابقهعارفه سلطانی

عارفه سلطانی

نفر 10 با 0:1:29
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهالهه سلطانی

الهه سلطانی

نفر 11 با 0:1:29
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 12 با 0:1:55
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
ریحانه نوبخت  ریحانه نوبخت
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

میشه لطفا یکی سوالش رو توضیح بده

ارسال دیدگاه