سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 120


راهنما
دعوت دوستان

سوال 120 | ۰۴ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
محاسبه حد توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

53

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل کدام است؟
 

پاسخ

  

6

صورت و مخرج در برابر صفر می شوند پس صورت را به کمک اتحاد مزدوج، تجزیه می کنیم:
 
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:17
98 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهکیمیا علیدوست

کیمیا علیدوست

نفر 2 با 0:0:22
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 3 با 0:0:41
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 4 با 0:0:43
3 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 5 با 0:0:47
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 6 با 0:0:47
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 7 با 0:0:48
4 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 8 با 0:0:48
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 9 با 0:0:52
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 10 با 0:0:55
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 11 با 0:0:55
6 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه