سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 120 | ۰۴ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
محاسبه حد توابع
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

53

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل کدام است؟
 

پاسخ

  

6

صورت و مخرج در برابر صفر می شوند پس صورت را به کمک اتحاد مزدوج، تجزیه می کنیم:
 
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:17)
58 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهکیمیا علیدوست

کیمیا علیدوست

نفر دوم (با 0:0:22)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر سوم (با 0:0:41)
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر چهارم (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر پنجم (با 0:0:47)
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه