سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 121


راهنما
دعوت دوستان

سوال 121 | ۰۵ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل مقابل نقطه های و کانون های یک بیضی و و دو نقطه از این بیضی هستند. مقدار چقدر است؟

پاسخ

  

2

مجموع فاصله های هر نقطه از بیضی تا کانون های بیضی مقداری ثابت است. بنابراین


برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:17
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه حسینی

ریحانه حسینی

نفر 2 با 0:0:19
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر 3 با 0:0:29
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 4 با 0:0:46
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 5 با 0:0:48
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 6 با 0:0:49
9 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 7 با 0:0:50
7 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 8 با 0:0:53
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه