سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 121 | ۰۵ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل مقابل نقطه های و کانون های یک بیضی و و دو نقطه از این بیضی هستند. مقدار چقدر است؟

پاسخ

  

2

مجموع فاصله های هر نقطه از بیضی تا کانون های بیضی مقداری ثابت است. بنابراین


برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:17)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه حسینی

ریحانه حسینی

نفر دوم (با 0:0:19)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر سوم (با 0:0:29)
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر چهارم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر پنجم (با 0:0:48)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه