سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 671


راهنما
دعوت دوستان

سوال 671 | ۰۶ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

17

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر از قرینه‌ی عددی 4 واحد کم کنیم، از دو برابر آن عدد 13 واحد کم می‌شود. آن عدد کدام است؟
 

پاسخ

  

3برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:21
25 بار نفر اول
146 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:21
25 بار نفر اول
175 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
13 بار نفر اول
137 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 4 با 0:0:23
9 بار نفر اول
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهحمید رضا رافتی نیا

حمید رضا رافتی نیا

نفر 5 با 0:0:29
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 6 با 0:0:37
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 7 با 0:0:38
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمحمد نوری

محمد نوری

نفر 8 با 0:0:39
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 9 با 0:1:0
1 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 10 با 0:1:0
4 بار نفر اول
114 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسارا آهوئی

سارا آهوئی

نفر 11 با 0:1:0
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:1:0

ارسال دیدگاه