سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 673


راهنما
دعوت دوستان

سوال 673 | ۰۸ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:29

میانگین زمان پاسخ دهی


جمله‌ی (a)(b-)(xb-) دارای چند متغیر می‌باشد؟

پاسخ

  

3

   سه متغیر a و b  و x

برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 1 با 0:0:21
4 بار نفر اول
114 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
91 بار نفر اول
278 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 3 با 0:0:21
12 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 4 با 0:0:21
13 بار نفر اول
137 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 5 با 0:0:21
9 بار نفر اول
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 6 با 0:0:21
10 بار نفر اول
96 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 7 با 0:0:21
25 بار نفر اول
175 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسماء رفتار

اسماء رفتار

نفر 8 با 0:0:22
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهتینا فرهمندی پور

تینا فرهمندی پور

نفر 9 با 0:0:22
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

نفر 10 با 0:0:54
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 11 با 0:1:0
1 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمحمد نوری

محمد نوری

نفر 12 با 0:1:0
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 13 با 0:1:0
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه