سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 677


راهنما
دعوت دوستان

سوال 677 | ۱۲ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

14

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


 در یک مثلث متساوی‌الساقین، اندازه‌ی دو ساق  و می‌باشد. مقدار x کدام است؟   
 

پاسخ

  

8


 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 2 با 0:0:21
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهفرنیا رضازاده همدانی

فرنیا رضازاده همدانی

نفر 3 با 0:0:21
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 4 با 0:0:21
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 5 با 0:0:28
11 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 6 با 0:0:31
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهفاطمه مدیری

فاطمه مدیری

نفر 7 با 0:0:31
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 8 با 0:0:33
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 9 با 0:0:37
3 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 10 با 0:0:37
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 11 با 0:0:38
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 12 با 0:0:46
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 13 با 0:0:46
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 14 با 0:1:0
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه