سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 672


راهنما
دعوت دوستان

سوال 672 | ۰۷ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دامنه و برد توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


تعداد اعضای مجموعه ی برد تابع  کدام است؟
 

پاسخ

  

2


با جای گذاری  داریم:

پس داریم:

تعداد اعضای مجموعه ی برد 2 است.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:29
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:39
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 3 با 0:0:46
5 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 4 با 0:0:46
5 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 5 با 0:0:47
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 6 با 0:0:48
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 7 با 0:0:48
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 8 با 0:0:49
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه