سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 673


راهنما
دعوت دوستان

سوال 673 | ۰۸ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


حداقل چندتا از پیکان های نمودار مقابل را حذف کنیم تا نمودار نشان دهنده ی یک تابع باشد؟

 

پاسخ

  

4

لازم نیست تابع را به شکل زوج مرتب بنویسیم فقط کافی است توجه کنیم که تعداد کل پیکان ها ۸ تا است و در مجموعه ی A فقط ۴ عضو داریم، پس ۴ تا از پیکان ها باید حذف شوند.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 3 با 0:0:21
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 4 با 0:0:43
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 5 با 0:0:46
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 6 با 0:0:46
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 7 با 0:0:48
9 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 8 با 0:0:49
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 9 با 0:0:50
11 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 10 با 0:0:51
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 11 با 0:0:55
15 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه