سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 678


راهنما
دعوت دوستان

سوال 678 | ۱۳ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار  کدام است؟                       
 

پاسخ

  

20

 


برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعارفه چشمی

عارفه چشمی

نفر 2 با 0:0:49
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهحدیث احمدی

حدیث احمدی

نفر 3 با 0:0:57
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:24
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 4 با 0:0:59
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 5 با 0:1:0
27 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه