سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 681


راهنما
دعوت دوستان

سوال 681 | ۱۶ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:32

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار  در عبارت زیر چقدر است؟                                
 

پاسخ

  

20برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
91 بار نفر اول
278 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:21
25 بار نفر اول
175 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
13 بار نفر اول
137 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 4 با 0:0:21
9 بار نفر اول
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 5 با 0:0:21
10 بار نفر اول
96 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 6 با 0:0:26
25 بار نفر اول
146 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهعارفه چشمی

عارفه چشمی

نفر 7 با 0:0:34
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 8 با 0:0:50
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 9 با 0:0:50
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهحنانه حاکمی نسب

حنانه حاکمی نسب

نفر 10 با 0:0:58
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31

ارسال دیدگاه