سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 680


راهنما
دعوت دوستان

سوال 680 | ۱۵ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


22 – پلاک اتومبیل سواری سری «ب» در تهران به صورت است که هر ستاره نمایش یک رقم غیر صفر است. در سری «ب» و در تهران چند پلاک می‌توان ساخت که با رقم فرد شروع و به رقم زوج ختم شود؟                              
 

پاسخ

  

14580

 5 ستاره داریم و به جای هر ستاره یک رقم غیر صفر قرار می‌گیرد. چون می‌خواهیم پلاک با رقم فرد شروع و با رقم زوج پایان یابد، به جای ستاره‌ی سمت چپ، پنج عدد فرد را می‌توان قرار داد (اعداد 1، 3، 5، 7 و 9 ) و به جای ستاره‌ی سمت راست، چهار عدد زوج می‌توان قرار داد (اعداد 2، 4، 6 و 8 ) و به جای بقیه‌ی ستاره ها، 9 عدد از 1 تا 9 را می‌‌توان قرار داد (چون تکرار ارقام مجاز است) که در این صورت تعداد کل حالات به صورت زیر است:
 

برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 1 با 0:0:42
7 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 2 با 0:0:45
9 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 3 با 0:0:45
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 4 با 0:0:46
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 5 با 0:0:46
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 6 با 0:0:46
3 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 7 با 0:0:50
8 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 8 با 0:0:50
7 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 9 با 0:0:51
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 10 با 0:0:54
13 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه