سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 681


راهنما
دعوت دوستان

سوال 681 | ۱۶ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


23 – چند عدد 2 رقمی بدون صفر وجود دارد؟
 

پاسخ

  

81

توجه کنید که این مسأله با سایر مسائلی که تاکنون حل کرده ایم دو فرق دارد. یکی این که اعدادی که به وسیله‌ی آن ها می‌خواهیم اعداد دو رقمی بدون صفر را بنویسیم مشخص نیست و دیگر این که مشخص نشده تکرار ارقام مجاز است یا خیر. اگر در مسأله ای اعداد مشخص نباشند، اعداد را از صفر تا 9 در نظر می‌گیریم که تعداد آن 10 تا است و هم چنین اگر در مسأله مشخص نشده باشد که تکرار ارقام مجاز است یا خیر، تکرار را مجاز در نظر می‌گیریم. حال برای حل این مسأله دو خانه در نظر می‌گیریم. در خانه‌ی سمت چپ عدد 9 می‌گذاریم چون به 9 حالت پر می‌شود ( یعنی اعداد 1 تا 9 چون صفر نمی‌تواند در آن قرار بگیرد) و در خانه‌ی سمت راست نیز 9 می‌گذاریم (چون صفر مجاز نیست در آن قرار بگیرد). پس:

سؤال:من به جای گذاشتم.
پاسخ: اشتباه شما این بوده که فکر کردی 0 تا 9 ، نه تا عدده و اگه صفر نباشه 8 تا عدد می‌شه، در حالی که 0 تا 9 ، ده تا عدده و اگه صفر نباشه، 9 تا عدد می‌شه.

برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 1 با 0:0:44
6 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 2 با 0:0:46
10 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 3 با 0:0:47
9 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 4 با 0:0:48
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 5 با 0:0:49
8 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 6 با 0:0:52
9 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه