سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 683


راهنما
دعوت دوستان

سوال 683 | ۱۸ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


25 – چند عدد سه رقمی، با ارقام متمایز وجود دارد؟                                  
 

پاسخ

  

648

برای ساختن اعداد، باید ارقام 0 تا 9 (بدون تکرار) استفاده کنیم:


برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:27
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 2 با 0:0:44
7 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 3 با 0:0:45
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 4 با 0:0:45
2 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 5 با 0:0:48
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 6 با 0:0:51
8 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 7 با 0:0:52
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 8 با 0:0:53
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 9 با 0:0:53
8 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 10 با 0:0:55
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه