سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 690


راهنما
دعوت دوستان

سوال 690 | ۲۵ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار عددی به ازای برابر است با:
 

پاسخ

  

5برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهحدیث احمدی

حدیث احمدی

نفر 2 با 0:0:24
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:24
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 3 با 0:0:36
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 4 با 0:0:39
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 5 با 0:0:50
11 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 6 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه