سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 691


راهنما
دعوت دوستان

سوال 691 | ۲۶ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


پاسخ معادله  در کدام گزینه آمده است؟
 

پاسخ

  

1

ابتدا دو طرف معادله را در ک.م.م مخرج ها که عدد 12 می شود ضرب می کنیم


برنده مسابقهتینا فرهمندی پور

تینا فرهمندی پور

نفر 1 با 0:0:0
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 2 با 0:0:21
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

نفر 3 با 0:0:25
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:0:30
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 5 با 0:0:30
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 6 با 0:0:40
33 بار نفر اول
186 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحمد نوری

محمد نوری

نفر 7 با 0:0:47
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 8 با 0:0:59
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 9 با 0:1:0
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه