سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 689


راهنما
دعوت دوستان

سوال 689 | ۲۴ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


عددی دو برابر عدد دیگر و مربع آن برابر مکعب عدد دیگر است. میانگین دو عدد چقدر است؟ 
 

پاسخ

  

6

دو عدد را  فرض می کنیم:
 
برای y داریم:
 

برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 1 با 0:0:41
11 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:43
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 3 با 0:0:44
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 4 با 0:0:44
15 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 5 با 0:0:45
4 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 6 با 0:0:47
7 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 7 با 0:0:51
7 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه