سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 125 | ۰۹ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی و هندسی(تصاعد)
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع جملات اول و سوم یک تصاعد حسابی 8 و ضرب جملات دوم و چهارم 40 بوده است. قدر نسبت این دنباله را بیابید.
 

پاسخ

  

3

  

برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر اول (با 0:0:43)
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر دوم (با 0:0:45)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر سوم (با 0:0:46)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر چهارم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر پنجم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه