سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 697


راهنما
دعوت دوستان

سوال 697 | ۰۲ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت زیر کدام است؟                                       
 

پاسخ

  

-5

                             

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:21
27 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 4 با 0:0:21
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 5 با 0:0:23
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمحمد نوری

محمد نوری

نفر 6 با 0:0:32
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 7 با 0:0:50
2 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 8 با 0:0:56
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه