سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 698


راهنما
دعوت دوستان

سوال 698 | ۰۳ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
الگو و دنباله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


شکل چهل و پنجم الگوی زیر از چند پاره خط تشکیل شده است؟

 

پاسخ

  

226

 را تعداد پاره خط های شکل n اُم فرض می کنیم:
                                   
در هر مرحله 5 تا پاره خط اضافه شده است، پس  .
                                                                                           

برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 1 با 0:0:41
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 2 با 0:0:41
3 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 3 با 0:0:45
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 4 با 0:0:45
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 5 با 0:0:46
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 6 با 0:0:47
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 7 با 0:0:52
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 8 با 0:0:53
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه