سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 699


راهنما
دعوت دوستان

سوال 699 | ۰۴ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:32

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر محیط  یک مثلث 23 سانتی متر و طول اضلاع آنباشد، مقدار x  کدام است؟
 

پاسخ

  

3

کافیست مجموع را برابر 23 قرار دهد و مقدار x را بدست آوردید. بنابراین x مساوی 3 است.

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:21
38 بار نفر اول
179 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 4 با 0:0:21
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 5 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 6 با 0:0:36
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 7 با 0:0:38
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 8 با 0:0:39
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 9 با 0:0:45
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحمد نوری

محمد نوری

نفر 10 با 0:0:51
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

۳

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، لطفا در قسمت مربوط به پاسخ، جواب مسابقه رو ارسال کنید.

ارسال دیدگاه