سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 700


راهنما
دعوت دوستان

سوال 700 | ۰۵ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

13

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر باشد، مقدار عددی عبارت    کدام است؟

پاسخ

  

2برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
33 بار نفر اول
186 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 3 با 0:0:21
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

نفر 4 با 0:0:21
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 5 با 0:0:22
2 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 6 با 0:0:24
27 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهحدیث احمدی

حدیث احمدی

نفر 7 با 0:0:25
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:24
برنده مسابقهتینا فرهمندی پور

تینا فرهمندی پور

نفر 8 با 0:0:30
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 9 با 0:0:34
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 10 با 0:0:51
5 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 11 با 0:0:54
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
ابوالفضل زارعین  ابوالفضل زارعین
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

😀😀😀

ارسال دیدگاه