سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 705


راهنما
دعوت دوستان

سوال 705 | ۱۰ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

13

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


جواب معادله‌ی کدام است؟
 

پاسخ

  

1برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
3 بار نفر اول
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
91 بار نفر اول
278 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

نفر 3 با 0:0:21
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 4 با 0:0:21
12 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 5 با 0:0:21
25 بار نفر اول
175 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 6 با 0:0:21
10 بار نفر اول
96 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقههستی مظلوم مؤخر

هستی مظلوم مؤخر

نفر 7 با 0:0:34
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 8 با 0:0:34
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 9 با 0:0:41
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهتینا فرهمندی پور

تینا فرهمندی پور

نفر 10 با 0:0:41
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 11 با 0:0:44
25 بار نفر اول
146 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 12 با 0:0:50
1 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه