سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 705


راهنما
دعوت دوستان

سوال 705 | ۱۰ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

13

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


جواب معادله‌ی کدام است؟
 

پاسخ

  

1برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
33 بار نفر اول
186 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

نفر 3 با 0:0:21
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 4 با 0:0:21
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 5 با 0:0:21
27 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 6 با 0:0:21
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقههستی مظلوم مؤخر

هستی مظلوم مؤخر

نفر 7 با 0:0:34
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 8 با 0:0:34
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 9 با 0:0:41
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهتینا فرهمندی پور

تینا فرهمندی پور

نفر 10 با 0:0:41
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 11 با 0:0:44
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 12 با 0:0:50
2 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه