سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 701


راهنما
دعوت دوستان

سوال 701 | ۰۶ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


عبارت  در چند نقطه تغییر علامت می دهد؟
 

پاسخ

  

1

از اتحاد چاق و لاغر استفاده می کنیم:
 
پس حاصل همان  است. (دقت کنید در مخرج  است و حاصل 0 نمی شود.) جدول تعیین علامت را رسم می کنیم:
 
پس عبارت تنها در  ، تغییر علامت می دهد.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:26
106 بار نفر اول
199 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 2 با 0:0:47
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 3 با 0:0:48
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 4 با 0:0:49
7 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 5 با 0:0:49
9 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 6 با 0:0:49
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 7 با 0:0:51
3 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 8 با 0:0:52
1 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 9 با 0:0:55
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه