سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 702


راهنما
دعوت دوستان

سوال 702 | ۰۷ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


نرخ جدید کالایی عدد طبیعی p و روابط دوبار و سه بار خرید از آن به صورت های  بوده، p چقدر است؟  
 

پاسخ

  

28

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:34
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 2 با 0:0:44
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 3 با 0:0:44
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 4 با 0:0:45
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 5 با 0:0:46
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 6 با 0:0:49
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 7 با 0:0:50
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 8 با 0:0:50
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 9 با 0:0:58
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه