سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 705


راهنما
دعوت دوستان

سوال 705 | ۱۰ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل ضرب جواب های معادله ی  کدام است؟
 

پاسخ

  

-10


 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:29
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 2 با 0:0:42
2 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 3 با 0:0:44
9 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 4 با 0:0:50
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 5 با 0:0:51
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 6 با 0:0:51
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه