سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 706


راهنما
دعوت دوستان

سوال 706 | ۱۱ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:24

میانگین زمان پاسخ دهی


عددی را 5 برابر کرده و 4 واحد از آن کم می‌کنیم. حاصل 36 می‌شود. عدد کدام است؟
 

پاسخ

  

8

عدد مجهول را x نامگذاری می‌کنیم.
5 برابر x منهای 4 واحد برابر 36 شده است:
 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 2 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 4 با 0:0:23
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 5 با 0:0:23
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 6 با 0:0:25
5 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 7 با 0:0:26
2 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهحنانه حاکمی نسب

حنانه حاکمی نسب

نفر 8 با 0:0:31
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 9 با 0:0:41
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه