سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 708


راهنما
دعوت دوستان

سوال 708 | ۱۳ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,150 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

21

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:34

میانگین زمان پاسخ دهی


50 درصد عددی برابر  عدد 60 است. آن عدد کدام است؟
 

پاسخ

  

72

عدد مجهول را x می‌نامیم
 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
91 بار نفر اول
278 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 2 با 0:0:21
10 بار نفر اول
96 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
13 بار نفر اول
137 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهریحانه فاطمی

ریحانه فاطمی

نفر 4 با 0:0:21
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 5 با 0:0:21
25 بار نفر اول
175 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 6 با 0:0:34
4 بار نفر اول
114 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

نفر 7 با 0:0:38
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

نفر 8 با 0:0:41
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 9 با 0:0:46
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 10 با 0:0:51
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 11 با 0:1:0
1 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه