سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 709


راهنما
دعوت دوستان

سوال 709 | ۱۴ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,150 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:32

میانگین زمان پاسخ دهی


 ظرفی آب دارد. اگر 60 لیتر آب به آن اضافه کنیم، ظرف پر می‌شود. گنجایش ظرف چقدر  است؟
 

پاسخ

  

100

گنجایش ظرف را x نامگذاری می‌کنیم بنابراین  به علاوه 60 برابر کل گنجایش ظرف یا همان x می‌شود:
 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
91 بار نفر اول
278 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:21
25 بار نفر اول
175 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
3 بار نفر اول
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

نفر 4 با 0:0:23
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 5 با 0:0:29
10 بار نفر اول
96 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 6 با 0:0:42
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

نفر 7 با 0:0:44
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 8 با 0:0:45
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقههستی مظلوم مؤخر

هستی مظلوم مؤخر

نفر 9 با 0:0:47
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه