سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 710


راهنما
دعوت دوستان

سوال 710 | ۱۵ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:26

میانگین زمان پاسخ دهی


اختلاف جمله دهم و نهم الگوی عددی 5-2n کدام است؟
 

پاسخ

  

2

 جمله دهم
جمله نهم
 جمله نهم – جمله دهم

برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 1 با 0:0:21
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 3 با 0:0:21
2 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 4 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

نفر 5 با 0:0:21
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهریحانه فاطمی

ریحانه فاطمی

نفر 6 با 0:0:21
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 7 با 0:0:21
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 8 با 0:0:23
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 9 با 0:0:26
5 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

نفر 10 با 0:0:29
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 11 با 0:0:40
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقههستی مظلوم مؤخر

هستی مظلوم مؤخر

نفر 12 با 0:0:42
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 13 با 0:0:50
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
غزل نوری  غزل نوری
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

من وقت کم آوردم تا اومدم بفرستم وقتش تموم شد 😐

ارسال دیدگاه