سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 711


راهنما
دعوت دوستان

سوال 711 | ۱۶ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,150 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار عددی  در نقطه  کدام گزینه است؟
 

پاسخ

  

3

   

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
91 بار نفر اول
278 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 2 با 0:0:21
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
3 بار نفر اول
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 4 با 0:0:22
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهیگانه چوبداران

یگانه چوبداران

نفر 5 با 0:0:25
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:25
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 6 با 0:0:28
12 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 7 با 0:0:29
25 بار نفر اول
175 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 8 با 0:0:30
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 9 با 0:0:33
25 بار نفر اول
146 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 10 با 0:0:42
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

نفر 11 با 0:0:53
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
رومینا رحمانی  رومینا رحمانی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

پاسخ ۱

ارسال دیدگاه