سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 711


راهنما
دعوت دوستان

سوال 711 | ۱۶ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار عددی  در نقطه  کدام گزینه است؟
 

پاسخ

  

3

   

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 2 با 0:0:21
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
33 بار نفر اول
186 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 4 با 0:0:22
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهیگانه چوبداران

یگانه چوبداران

نفر 5 با 0:0:25
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:25
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 6 با 0:0:28
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 7 با 0:0:29
27 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 8 با 0:0:30
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 9 با 0:0:33
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 10 با 0:0:42
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

نفر 11 با 0:0:53
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
رومینا رحمانی  رومینا رحمانی
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

پاسخ ۱

ارسال دیدگاه