سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 712


راهنما
دعوت دوستان

سوال 712 | ۱۷ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

24

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع صد و دهمین عدد و دویست و بیستمین عدد در الگوی عددی مقابل کدام است؟                                

پاسخ

  

1002برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:21
25 بار نفر اول
175 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
13 بار نفر اول
137 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
3 بار نفر اول
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 4 با 0:0:21
10 بار نفر اول
96 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 5 با 0:0:25
91 بار نفر اول
278 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 6 با 0:0:55
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 7 با 0:0:55
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 8 با 0:1:0
1 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 9 با 0:1:0
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 10 با 0:1:0
4 بار نفر اول
114 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
میرزاییی میرزایی  میرزاییی میرزایی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

جوابش میشه ۹۹۹

میرزاییی میرزایی  میرزاییی میرزایی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

نه ببخشید ۹۹۶ میشه:جواب اصلی و آخر من

میرزاییی میرزایی  میرزاییی میرزایی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

جواب میشه ۱۰۰۲

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، جواب این مسابقات رو باید در زمان مشخص شده ارسال کنید. ممنون.

ارسال دیدگاه