سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 708


راهنما
دعوت دوستان

سوال 708 | ۱۳ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ریشه nام
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  برابر است با:
 

پاسخ

  

-25


 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:26
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 3 با 0:0:42
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 4 با 0:0:43
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 5 با 0:0:44
10 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 6 با 0:0:47
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه