سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 711


راهنما
دعوت دوستان

سوال 711 | ۱۶ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان و ریشه
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


سه مکعب به صورت تو در تو واقع شده اند. طول اضلاع هر سه مکعب عددهای طبیعی هستند. حجم مکعب بیرونی برابر 2197 و حجم مکعب داخلی برابر 1331 است. حجم مکعب میانی چند است؟
 

پاسخ

  

1728

طول ضلع مکعب میانی از ضلع مکعبِ بزرگتر، کوچکترو از ضلع مکعبِ کوچکتر، بزرگتر است. در ضمن طول ضلع نیز عددی طبیعی است.

 

برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 1 با 0:0:39
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 2 با 0:0:45
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 3 با 0:0:47
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 4 با 0:0:49
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 5 با 0:0:49
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 6 با 0:0:50
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 7 با 0:0:51
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 8 با 0:0:55
7 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه