سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 714


راهنما
دعوت دوستان

سوال 714 | ۱۹ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

21

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


باقی مانده ی تقسیم عدد 999 بر عدد دو رقمی n برابر 3 است. باقی مانده ی تقسیم 2001 بر n کدام است؟

پاسخ

  

9

    اولاً (!)                                                          
دوماً (!) باقی مانده ی 999 بر n برابر 3 است، پس باقی مانده بر n برابر است با  .

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 2 با 0:0:21
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
33 بار نفر اول
186 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 4 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 5 با 0:0:38
27 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 6 با 0:0:42
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 7 با 0:0:46
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 8 با 0:1:23
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 9 با 0:1:43
2 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
ریحانه نوبخت  ریحانه نوبخت
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

چرافقط ساعت 9 تا 9و 5 دقیقه من اون موقع نمی تونم بزارینش همیشه و هرساعتی که کاری نداشتیم مثل پرگاس دانستنی

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، قوانین بازی‌ها با هم فرق داره. مرسی از همراهی شما.

ارسال دیدگاه