سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 714


راهنما
دعوت دوستان

سوال 714 | ۱۹ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد چهاررقمی با ارقام متمایز و فرد، که بزرگ‌تر از 3000 است وجود دارد؟  
 

پاسخ

  

96

برای اینکه این عدد بزرگ‌تر از 3000 باشد، کافی است هزارگان آن 3، 5، 7 یا 9 باشد، پس داریم:
     
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:35
106 بار نفر اول
199 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 2 با 0:0:41
4 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 3 با 0:0:45
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 4 با 0:0:46
3 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 5 با 0:0:47
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 6 با 0:0:47
6 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 7 با 0:0:47
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 8 با 0:0:48
7 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 9 با 0:0:57
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 10 با 0:1:20
76 بار نفر اول
202 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه